AKTUALNOŚCI ROK SZKOLNY 2022/2023

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od kwietnia 2022. Zobacz >>>>