AKTUALNOŚCI ROK SZKOLNY 2023/2024Należność za wyżywienie w internacie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
w roku szkolnym 2023/2024

                         
Dzienna stawka 30,00 zł  (całodzienne)

Należność za wyżywienie za m-ce IX - XII 2023 r. wyniesie:
m-c IX   - 20 dni x 30 zł = 600,00 zł
m-c X    - 22 dni x 30 zł = 660,00 zł
m-c XI   - 19 dni x 30 zł = 570,00 zł
m-c XII - 16  dni x 30 zł = 480,00 zł

Należność za wyżywienie za m-ce I - VI 2024 r. wyniesie:
m-c I    -  12 dni x 30 zł = 360,00 zł
m-c II   -  21 dni x 30 zł = 630,00 zł
m-c III -  19  dni x 30 zł = 570,00 zł
m-c IV - 20  dni x 30 zł = 600,00 zł
m-c V  - 18  dni x 30 zł = 540,00 zł
m-c VI - 14  dni x 30 zł = 420,00 zł

Opłata stała 300,00 zł (350,00 weekendy) + posiłki
Specjalny Osrodek Wychowawczy TPD "Helenów"
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa
Telefon internat - 22 812-55-11
Telefon administracja : 22 812-10-18
Zgłaszanie nieobecności wychowanka :  sekretariat@helenow.pl

NR KONTA:               56 1020 1127 0000 1802 0257 6767