Specjalny Ośrodek  Wychowawczy  TPD "Helenów" jako placówka  oświatowo-wychowawcza jest miejscem zamieszkania, pracy nad sobą  i wypoczynku  dzieci i młodzieży na pobycie  pięcio- i siedmiodniowym  z  terenu całej Polski. Przebywają w niej uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w liczbie 71  wychowanków.
Wychowankami naszego ośrodka są osoby z niepełnosprawnością ruchową lub sprzężoną tzn. ruchową i intelektualną, dlatego głównym naszym zadaniem jest w jak największym stopniu  usamodzielnianie na miarę własnych możliwości,  kształtowanie  postaw i cech charakteru umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym i zawodowym  w integracji ze środowiskiem. Wszystko co robimy ma na celu zwiększenie autonomii i polepszenie jakości życia  wychowanków  a osiągamy to ścieżką indywidualnego podejścia do każdego z podopiecznych.
Przyjęliśmy zasadę całodziennego usprawniania  w różnych czynnościach  ze szczególnym zwróceniem uwagi na  zachowanie odpowiedniej pozycji dziecka podczas pracy.  Dzień w internacie nie tylko zaczyna się  i kończy ćwiczeniem czynności samoobsługowych. Tak naprawdę każda czynność jest traktowana jako rehabilitacja funkcjonalna i ćwiczenie jej ma służyć doskonaleniu się właśnie w samoobsłudze. więcej >>>
O NAS

Drodzy Rodzice, Drodzy Wychowankowie

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce i zamknięciem placówek w ośrodku stacjonarnie nie były realizowane zajęcia, a formy wsparcia dotychczas były udzielane zdalnie.

Jesteśmy jednak świadomi, że nasi wychowankowie potrzebują kontaktów społecznych, usamodzielniania i uczestnictwa w różnych formach zajęć, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom Wychowanków oraz ich Rodzin szukamy jak najlepszych form udzielania wsparcia w obecnym czasie.

Wobec ostatnich decyzji rządu i powolnego zmieniania intensywności ograniczeń zmierzamy także i my do uruchomienia zajęć w ośrodku.
Zezwolenie m.in. na aktywność fizyczną w przestrzeni, z poszanowaniem odpowiednich procedur, ma przyczynić się do wzmocnienia zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego wychowanków, w tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie. Umożliwienie aktywności na świeżym powietrzu, a także wsparcie w drodze do samodzielności stwarza nam możliwości stopniowego wprowadzania zajęć nie tylko w formie zdalnej, ale też bezpośredniej np. w plenerze, odpowiedniej wielkości pomieszczeniach. W związku z tym planujemy zapewnić opiekę wychowankom i dostosować odpowiednie formy wsparcia w małych grupach w godzinach 9.00-15.00. Będziemy zapewniać posiłki.

Na chwilę obecną dojazd na zajęcia byłby po stronie Rodziców lub Opiekunów.

Procedury bezpieczeństwa
Poniżej przedstawiamy obowiązkowe procedury bezpieczeństwa dla zajęć prowadzonych na terenie SOW TPD Helenów:

1. Wypełnienie karty informacyjnej na temat epidemiczny przez wychowanka pełnoletniego/Rodzica/Opiekuna i dostarczenie jej przed  
            rozpoczęciem zajęć w formie bezpośredniej
2. Procedury w SOW TPD Helenów
. zebranie wywiadu epidemicznego od wychowawców i wychowanków
. zmierzenie temperatury przed wejściem na I zajęcia na terenie SOW, przy temperaturze powyżej 37,5 st C - brak możliwości uczestniczenia w 
            zajęciach lub ich prowadzenia
. zapewnienie płynów dezynfekujących
. maseczki i jednorazowe rękawiczki do potrzeb własnych powinni mieć wychowankowie we własnym zakresie
. zajęcia w małych 4 osobowych grupach z zachowaniem min. 2m odległości od uczestników
. unikanie skupisk ludzi
. zajęcia w plenerze lub dużych pomieszczeniach
. brak kontaktu fizycznego poza przypadkami związanymi z lokomocją lub higieną, bezpieczeństwem fizycznym
. dodatkowa asysta podczas zajęć, aby wspomóc wychowanków w przestrzeganiu zaleceń np. nieodtykanie oczu, niewkładanie rąk do budzi

Informacje
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Dodatkowych informacji udzieli Dyrektor ośrodka A.Gawiński +48 22 812 10 18
i kierownik Renata Łopacińska pod nr telefonu 501 234 731 a także drogą mailową: a.gawinski@helenow.pl  renata501@o2.pl

Zachęcamy do kontaktu z nami i skorzystania na miarę Państwa możliwości i poczucia bezpieczeństwa z prowadzonych przez nas form wsparcia.

W załączeniu - karta informacyjna


        Informacje dla rodziców i wychowanków
SOW TPD HELENÓW

Zabezpieczenie własnych zasobów psychicznych, emocjonalnych i fizycznych
w czasie opieki nad osobą niepełnosprawną podczas i po pandemii


Projekt finansowany ze środków PFRON
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" zaprasza Rodziców i Opiekunów osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w darmowych, psychologicznych warsztatach online pt. "Zabezpieczenie własnych zasobów psychicznych, emocjonalnych i fizycznych w czasie opieki nad osobą niepełnosprawną podczas i po pandemii".

W czasie webinaru dowiesz się, skąd czerpać siłę i nadzieję w codziennych zmaganiach, po co jest nam potrzebny odpoczynek oraz dlaczego tak ważne jest zatroszczenie się o siebie.

Termin 07.06.2021 (poniedziałek) godz. 18:00 - 19:30


Dodatkowe informacje:
Beneficjentami warsztatów mogą być osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tj. rodzice, opiekunowie.
Zapisy można składać do 05.06.2021 wyłącznie poprzez poniższy formularz (wystarczy w niego kliknąć i uzupełnić odpowiedzi).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Webinar odbędzie się poprzez Zoom (link do spotkania i instrukcja zostaną przesłane przed warsztatem)
Zajęcia są realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków PFRON "Specjalistyczne wsparcie otoczenia osoby niepełnosprawnej - przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa realizowane przez Centrum 
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"