Specjalny Ośrodek  Wychowawczy  TPD "Helenów" jako placówka  oświatowo-wychowawcza jest miejscem zamieszkania, pracy nad sobą  i wypoczynku  dzieci i młodzieży na pobycie  pięcio- i siedmiodniowym  z  terenu całej Polski. Przebywają w niej uczniowie Szkoły Podstawowej,  Liceum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w liczbie 71  wychowanków.
Wychowankami naszego ośrodka są osoby z niepełnosprawnością ruchową lub sprzężoną tzn. ruchową i intelektualną, dlatego głównym naszym zadaniem jest w jak największym stopniu  usamodzielnianie na miarę własnych możliwości,  kształtowanie  postaw i cech charakteru umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym i zawodowym  w integracji ze środowiskiem. Wszystko co robimy ma na celu zwiększenie autonomii i polepszenie jakości życia  wychowanków  a osiągamy to ścieżką indywidualnego podejścia do każdego z podopiecznych.
Przyjęliśmy zasadę całodziennego usprawniania  w różnych czynnościach  ze szczególnym zwróceniem uwagi na  zachowanie odpowiedniej pozycji dziecka podczas pracy.  Dzień w internacie nie tylko zaczyna się  i kończy ćwiczeniem czynności samoobsługowych. Tak naprawdę każda czynność jest traktowana jako rehabilitacja funkcjonalna i ćwiczenie jej ma służyć doskonaleniu się właśnie w samoobsłudze. więcej >>>
O NAS