image
hl1
Izabela Binkowska - neurologopeda

studia: 

Neurologopedia SWPS

Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej, 

Pedagogika Rewalidacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

szkolenia:

„AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” (A. Smyczek, 2008)

„Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych”/ K. Rymarczyk/2009

„Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS jedną z form terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych”/ R. Borowiecka, K. Rychetsky/2010

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy (A. Łada),

Podstawy karmienia terapeutycznego (P. Jaworski 2017),

Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową (K. Bąbik),

Terapia behawioralna w teorii i praktyce kurs 3- modułowy PSTB

„Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych” A. M. Pękacka (2018)

„Wspomaganie karmienia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym ” M. Przeździęk (2018)

„Rozwijanie jedzenia doustnego dzieci karmionych przez PEG” M. Przeździęk (2018)

„Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt” M. Rządzka (2019)

warsztat:

Palpacja głowy i szyi w praktyce logopedycznej/ B. Sambor /2017

praktyki:

Szpital MSWiA w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

konferencje:
Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna : Rozwój mowy w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci z różnymi zaburzeniami/ 2017

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów