image
hl1

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to specjalistyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci z trudnościami rozwojowymi. Ich głównym celem jest usprawnienie funkcjonowania i rozwoju maluchów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami, jak i zapobieganie powstawaniu kolejnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest w ramach współpracy członków zespołu wspierającego rozwój – fizjoterapeuty, pedagoga, psychologa, logopedy. Specjaliści po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów i informacji o dziecku rozpoznają jego potrzeby edukacyjne i terapeutyczne.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną formą pomocy skierowaną do dzieci z niepełnosprawnością. Formalnym warunkiem otrzymania wsparcia jest uzyskanie, na wniosek rodziców, opinii o potrzebie uczestniczenia dziecka w zajęciach. Jakie kroki powinni podjąć rodzice/opiekunowie? To nic trudnego, należy:

 1. Zgłosić się do rejonowej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej z dokumentami od lekarza,
 2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii,
 3. Zgłosić się z dzieckiem na badanie do poradni w ustalonym terminie,
 4. Po otrzymaniu opinii o potrzebie uczestnictwa dziecka w zajęciach zgłosić się do wybranej placówki prowadzącej takie wspomaganie, np. szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci i ich rodziny, od chwili wykrycia u malucha niepełnosprawności, aż do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole.

Jakie zajęcia oferujemy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka?

 • zajęcia z pedagogiem,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z neurologopedą,
 • zajęcia z logopedą,
 • fizjoterapię,
 • zajęcia integracji sensorycznej (SI)
 • TUS-y (trening umiejętności społecznych)

Zapisy na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzimy przez cały rok.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z następującym wzorami dokumentów, obowiązującymi w naszej Poradni

Dokumenty do pobrania

 • Regulamin zajęć WWRD – Pobierz
 • Umowa WWRD – Pobierz
 • Wniosek do poradni na zajęcia WWRD – Pobierz
 • Wniosek na zajęcia WWRD – Pobierz