ARTETERAPIA
Jest rodzajem terapii przez sztukę, w której jako metody pracy wykorzystuje się warsztaty plastyczno - manualne. Uczestnicy zajęć pracują w grupach. Arteterapia umożliwia im ekspresję twórczą, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, inicjatywy własnej, a także wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne, pozwala zaakceptować siebie i innych, a przede wszystkim wzbogaca życie człowieka niepełnosprawnego oraz nadaje mu sens.
Back
Next
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
INTERAKTYWNA TERAPIA KOŃCZYN GÓRNYCH
URZĄDZENIE PABLO
NOWOCZESNY SPRZĘT REHABILITACYJNY
PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEO
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA