FIZJOTERAPIA
Prowadzona w oparciu o kompleksową diagnozę i indywidualny program terapii, z wykorzystaniem metod: NDT - Bobath, PNF, Integracji Sensorycznej, Kinesiotapingu, Oceny Globalnych Wzorców Ruchowych Metodą Heinza Prechtla, FITS, Mc Kenzie, Thera Band, Neuromobilizacji. Terapeuci łączą dane metody i wykorzystują je w pracy z dziećmi. Jedną z cech rehabilitacji jest jej ciągłość - dlatego też przywiązywana jest duża waga do edukowania otoczenia dziecka (rodzice, nauczyciele, opiekunowie) w zakresie fizjoprofilaktyki i doboru sprzętu rehabilitacyjnego dziecka.
NDT - BOBATH
     
Terapia metodą NDT-Bobath rozwiązuje problemy ruchowe, zaburzenia napięcia mięśniowego oraz zaburzenia funkcji u pacjentów z problemami neurologicznymi. Jest metodą przyjazną dziecku - stymuluje i normalizuje rozwój nie zakłócając podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, takich jak potrzeba zabawy, ruchu i bezpieczeństwa. Terapia metodą NDT-Bobath jest bezbolesna. Podczas ćwiczeń terapeuta wplata ćwiczenia w zabawę tak, aby zajęcia były interesujące dla małego pacjenta. Metoda ta zakłada współpracę z rodzicami oraz włączenie w usprawnianie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: ubieranie, rozbieranie, karmienie i noszenie dziecka.

PNF - PROPRIOCEPTYWNA NERWOWO - MIĘŚNIOWA FACILITACJA
Jest to neurofizjologiczna metoda fizjoterapeutyczna polegająca na torowaniu sprawności układu nerwowo- mięśniowego poprzez stymulowanie proprioreceptorów
i eksteroreceptorów ciała.
Celem metody PNF  jest przywrócenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w trakcie procesu chorobowego. Proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów, przebiegają trójpłaszczyznowo i są zbliżone do aktywności dnia codziennego. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, a także ćwiczenia funkcjonalne na materacu, nauka chodzenia, ale także usprawnianie funkcji wegetatywnych (mięśnie twarzy i języka, funkcji oddychania, połykania i artykulacji). Metoda PNF znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii, ortopedii i pediatrii.

KINESIOTAPING  (PLASTROWANIE DYNAMICZNE)
Jest to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze. Jest jedną z metod tapingu. Została opracowana i spopularyzowana na początku lat osiemdziesiątych przez Japończyka dr Kenzo Kase. Wykorzystuje się w niej specjalnie wytworzony plaster - Kinesio Tex Tape. Jest to plaster o elastyczności 130-140% (nie ogranicza ruchów), rozciągający się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonych do parametrów skóry, niezawierający leków ani latexu, odporny na działanie wody, umożliwiający przepływ powietrza dzięki falowemu utkaniu. Jest to bardzo szybka
i skuteczna metoda leczenia, pozwalająca na odciążenie miejsc, z których pochodzi ból oraz przywrócenie prawidłowych funkcji mięśni oraz stawów. Buduje na nowo ruchomość stawu, nie zaburzając przy tym całego cyklu ruchowego, który mamy naturalnie zakodowany w naszym organizmie i na który pracujemy praktycznie odkąd zaczynamy chodzić.

OCENA GLOBALNYCH WZORCÓW RUCHOWYCH METODĄ HEINZA PRECHTLA
Ocenie jakości globalnych wzorców ruchowych metodą Heinza Prechtla poddawane są od przeszło dwudziestu lat noworodki i niemowlęta będące w grupie ryzyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego.

Globalne wzorce ruchowe są częścią repertuaru ruchów spontanicznych dziecka. Obserwuje się je od okresu płodowego do końca szóstego miesiąca życia. Prawidłowe ruchy globalne są płynne i eleganckie. W przypadku uszkodzenia układu nerwowego ruchy globalne stają się monotonne i ubogie.
Dzieci poddawane ocenie ruchów globalnych powinny być nagrywane kamerą video przez około 30-60 minut. Nagranie jest następnie analizowane przez zespół specjalnie przeszkolonych specjalistów.

FUNKCJONALNA INDYWIDUALNA TERAPIA SKOLIOZ  (FITS)
Koncepcja FITS została opracowana w 2004 roku przez dr n. med. Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M'hango.
Terapia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z rożnego pochodzenia wadami postawy a w szczególności dla osób ze skoliozami.

Skolioza to choroba polegająca na pogłębieniu lub spłyceniu krzywizn przednio-tylnych, zgięciu bocznym oraz rotacji kręgów kręgosłupa. Długotrwałe funkcjonowanie w wadliwych wzorcach może powodować przeciążenia w systemie więzadłowo-mieśniowo-powięziowym, systemie nerwowym oraz w obrębie stawów kręgosłupa, a w konsekwencji szybsze zwyrodnienie kręgosłupa i ból.

Koncepcja FITS obejmuje trzy istotne etapy terapii:
1. Badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS;
2. Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni;
3. Budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie.
Terapia oparta jest na ścisłej, świadomej współpracy terapeuty, pacjenta i rodzica.
Jednym z założeń koncepcji jest nauka czynnej, samodzielnej korekcji danej dysfunkcji. Rolą terapeuty jest strukturalne przygotowanie tkanek do prawidłowego ułożenia i nauka funkcjonowania w skorygowanej postawie. Rola rodzica czy opiekuna to systematyczna realizacja zadań zaleconych przez terapeutę. Wspólny wysiłek powinien być kontrolowany przez lekarza ortopedę czy neurologa.
Back
Next
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
INTERAKTYWNA TERAPIA KOŃCZYN GÓRNYCH
URZĄDZENIE PABLO
NOWOCZESNY SPRZĘT REHABILITACYJNY
PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEO
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA