SKIEROWANIE DO NRZOZ
W celu przyjęcia dziecka na rehabilitację wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty lub POZ..

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Dziennej powinno zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko dziecka;
- data urodzenia;
- pesel;
- rozpoznanie z kodem ICD 10;
- cel porady: stała opieka rehabilitacyjna w ośrodku dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.
- oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie
- oznaczenie rodzaju podmiotu (do oddziału dziennego)
- datę wystawienia skierowania
- oznaczenie osoby kierującej na badania lub konsultację
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
INTERAKTYWNA TERAPIA KOŃCZYN GÓRNYCH
URZĄDZENIE PABLO
NOWOCZESNY SPRZĘT REHABILITACYJNY
PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEO
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA