TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Podstawowym celem usprawniania logopedycznego jest stworzenie każdemu dziecku możliwości komunikowania się z otoczeniem (w sposób werbalny lub niewerbalny), na miarę jego możliwości. Dzięki ćwiczeniom oddechowym, fonacyjnym, słuchowym, artykulacyjnym, usprawniającym narządy mowy oraz leksykalnym, dzieci rozwijają kompetencje komunikacyjne, które są im niezbędne do życia i społecznego funkcjonowania.
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
INTERAKTYWNA TERAPIA KOŃCZYN GÓRNYCH
URZĄDZENIE PABLO
NOWOCZESNY SPRZĘT REHABILITACYJNY
PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEO
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA