TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
INTERAKTYWNA TERAPIA KOŃCZYN GÓRNYCH
URZĄDZENIE PABLO
NOWOCZESNY SPRZĘT REHABILITACYJNY
PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEO
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA
TERAPIA  EEG - BIOFEEDBACK
Terapia (trening) EEG Biofeedback to metoda trenowania mózgu polegająca na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli informacji zwrotnie otrzymywanej przez osobę trenującą o bieżącej pracy jej mózgu. Na podstawie tej informacji uczy się ona
w sposób świadomy i kontrolowany wpływać na pracę fal mózgowych. Podczas treningu obserwuje się wideogrę, animację lub film, którymi kieruje się siłą własnej aktywności mózgu. Energia fal mózgowych zostaje przetworzona na przebieg gry, animacji. Terapeuta obserwuje pracę fal mózgowych i ustawia parametry treningu w ten sposób, by wzmacniać fale pożądane i tłumić fale niepożądane. Gdy parametry zostają spełnione otrzymuje się nagrodę -  obraz lub gra poruszają się, dostaje się punkty, pojawia się wzmacniający sygnał dźwiękowy.
Celem terapii jest poprawa pracy mózgu, która przekłada się na lepsze funkcjonowanie w zakresie:
- zapamiętywania
- uczenia się
- koncentracji uwagi
- organizacji czasu i zadań,
- podejmowania decyzji
- odporności na stres
- kontroli emocjonalnej
- dobrostanu psychicznego

W treningu wykorzystywana jest aparatura EEG - Biofeedback, która pozwala na jakościową i ilościową ocenę zapisu fal mózgowych. Na tej podstawie dokonuje się diagnozy a następnie ustala się indywidualny program terapeutyczny.
Trening EEG - Biofeedback jest rodzajem pracy nad sobą, zakładającym aktywny udział własny. Dzięki temu trenujący uczy się poznawać funkcjonowanie własnego organizmu i wpływać na zachodzące w nim zmiany.