TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
INTERAKTYWNA TERAPIA KOŃCZYN GÓRNYCH
URZĄDZENIE PABLO
NOWOCZESNY SPRZĘT REHABILITACYJNY
PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEO
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA
Back
Next
TERAPIA ZJĘCIOWA:

Terapia zajęciowa jest jedną z form zajęć usprawniających w rehabilitacji. Ma na celu usprawnianie psychiczne, fizyczne i społeczne osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach w zależności od możliwości i potrzeb podopiecznych. Usprawnianie polega na wykonywaniu różnych zajęć manualnych lub ćwiczeń umysłowych w taki sposób, aby poprzez ćwiczenia i pracę zwiększyć samodzielność i sprawność ruchową podopiecznego, a także poprawić jego samopoczucie. W terapii zajęciowej wykorzystywane są elementy: arteterapii, muzykoterapii, choreaoterapii, biblioterapii, ludoterapii (terapia poprzez gry i zabawy) i ergoterapii.