INTEGRACJA SENSORYCZNA    
Integracja Sensoryczna jest złożoną organizacją wrażeń, które występują w centralnym układzie nerwowym. A więc jest to proces organizujący wrażenia płynące z naszego ciała i otaczającego nas świata w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane do planowanego, celowego działania w życiu codziennym. Zmysły sensoryczne takie jak układ węchowy, smakowy, dotykowy, słuchowy, proprioreceptywny czy przedsionkowy dostarczają informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia. Mózg przetwarza te wrażenia wzmacniając, organizując, segregując i integrując. Jeśli płyną one prawidłowo mogą być użyte do budowania percepcji, planowania ruchu, napięcia mięśniowego, uczenia się i wiele innych procesów. 
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
INTERAKTYWNA TERAPIA KOŃCZYN GÓRNYCH
URZĄDZENIE PABLO
NOWOCZESNY SPRZĘT REHABILITACYJNY
PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEO
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA