Do naszego Przedszkola zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy opiekę i terapię dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (jeśli współwystępuje z inną niepełnosprawnością), umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

        Do przedszkola przyjmujemy już dzieci trzyletnie, ponieważ wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą znacznie zwiększa jego szanse na jak najlepszy rozwój. Edukacja w naszym przedszkolu może trwać do 9 roku życia i daje możliwość przygotowania dziecka do kontynuowania nauki w placówce integracyjnej lub specjalnej.

        Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną, tworzymy atmosferę szacunku i akceptacji, oferujemy program edukacyjny dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka, nasza kuchnia serwuje zdrowe i smaczne posiłki, uwzględniając specjalistyczne diety.                                                                         Gwarantujemy 10 zajęć rehabilitacyjnych w tygodniu, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, logopedię, zajęcia z psychologiem, terapię pedagogiczną, muzykoterapię i artterapię). 
      
       Posiadamy nowy, funkcjonalny i estetyczny budynek, dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zapewniamy pracę w małych grupach: dzieci podzielone są na oddziały ze względu na wiek i poziom funkcjonowania. Zajęcia odbywają się w grupach, które liczą 2 do 4 dzieci. Zajęcia planowane, organizowane i prowadzone są w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne. Obecnie w przedszkolu realizowane są następujące programy wychowania i edukacji przedszkolnej: "Zanim będę uczniem”, "Odkrywam siebie” oraz „Kuferek pięciolatka”.  
        
      Przewodnimi metodami pracy w przedszkolu są: stosowana analiza zachowania, terapia behawioralna i alternatywna metoda komunikacji PECS. Wykorzystujemy w naszej pracy również Integrację Sensoryczną, metodę porannego kręgu, program aktywności Knillów i metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne.

      Dzieci codziennie wychodzą na spacer, by bawić się w ogródku przedszkolnym, spacerować i obserwować zmieniającą się przyrodę Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, przyglądają się zachowaniom zwierząt dzikich i tych z naszego mini zoo.
OFERTA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA