Rozkład dnia pracy przedszkola
Struktura funkcjonowania Przedszkola obecnie opiera się na współpracy z Pozaszkolną Placówką Specjalistyczną. Placówka jest czynna od 7:00 do 17:00 ale od 7:00 do 13:00 opiekę nad dziećmi sprawuje Przedszkole a od godz. 13:00-17:00 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna.
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. Podstawa programowa realizowana jest w przedszkolu w godzinach 08:00-13:00.
PRZEDSZKOLE
Godziny Zajęcia
07:00-08:00 Przyjście dzieci do przedszkola, swobodne zabawy.
08:00-09:00 Zabawy dowolne, czynności opiekuńcze i samoobsługowe, śniadanie.
09:00-12:00 Zajęcia dydaktyczne w grupach, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, zabawy swobodne, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym,   
spacery.  Indywidualne zajęcia terapeutyczne (terapia behawioralna, logopedia, zajęcia z psychologiem/pedagogiem, fizjoterapia/SI).
12:00-13:00 Czynności samoobsługowe i opiekuńcze, obiad.
POZASZKALNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA
13:00-14:00 Relaksacja: w młodszych grupach rozwojowych - leżakowanie, w starszych - zabawy relaksacyjne i dowolne, indywidualne lub grupowe.
Indywidualne zajęcia terapeutyczne (terapia behawioralna, logopedia, zajęcia z psychologiem/pedagogiem, fizjoterapia/SI).
14:00-15:00 Zabawy dowolne oraz indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne.
15:00-16:00 Czynności samoobsługowe i opiekuńcze, podwieczorek.
16:00-17:00 Dowolne zabawy grupowe i indywidualne w kącikach zainteresowań.