W roku szkolnym 2023/2024 czesne w Przedszkolu wynosi 500 zł, w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej 200
Dodatkowo płatne są posiłki z możliwością odliczenia dni nieobecności dziecka ( 20 zł/ dzień).
Zajęcia edukacyjno - wychowawcze oraz terapeutyczno - rehabilitacyjne w cenie czesnego!