DYREKTOR: Arkadiusz Adamecki

SEKRETARZ PRZEDSZKOLA: Anna Sobota

TERAPEUCI PEDAGOGICZNI / TERAPEUCI BEHAWIORALNI Agata Stępniewska, Natalia Wytrychowska,  Lidia Orzechowska,   Mariola Gugała, Aneta Deska,  Anna Kryczyk  Ewelina Śliwecka,

ASYSTENCIKatarzyna Gałązka, Anna Kopik, Sylwia Szymańska, Natalia Witak

PSYCHOLOG: Maria Bogucka, Róża Michalska, Maja Niedźwiedzka
LOGOPEDA
Izabela Binkowska

FIZJOTERAPEUCIMagdalena Szczęsna,