Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych - Warszawa

Przedszkole Specjalne TPD im. Sue Ryder mieści się w Warszawie przy ul. Hafciarskiej 80/86. Naszą misją jest nieść pomoc dzieciom niepełnosprawnym i zapewniać im wielowymiarowy, prawidłowy rozwój. Zatrudniamy profesjonalną, odpowiednio wyszkoloną kadrę, aby zagwarantować maluchom najwyższy poziom opieki. Nasza rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w Warszawie to nieoceniona pomoc dla rodziców, którzy poszukują dobrych specjalistów dbających zarówno o rozwój ruchowy, jak i psychiczny swoich podopiecznych. Tworzymy przy tym przyjazną atmosferę, aby nasze przedszkole terapeutyczne było miejscem, do którego maluchy chętnie uczęszczają.

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w Warszawie Przedszkole specjalne - rehabilitacja Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
Terapia behawioralna

W odpowiedzi na potrzeby naszych podopiecznych wdrożyliśmy do naszej placówki metodę pracy opartą na stosowanej analizie zachowania. Terapia trwa 10 godzin tygodniowo, prowadzona jest indywidualnie, kompleksowo (obejmuje naukę z zakresu samoobsługi, kształtowania właściwego zachowania, niezależnego funkcjonowania, komunikacji, czynności przedszkolnych) i rzetelnie (każdy członek kadry odbył właściwe szkolenia). Metoda ta stosowana jest również w pracy grupowej. Realizując podstawę programową w grupie "Pomarańczowej", nasi nauczyciele wykorzystują stosowaną analizę zachowania. Nauczyciele i terapeuci pracujący metodą behawioralną znajdują się pod superwizją dr. Neli Grzegorczyk - Dłuciak (pedagoga wieloprofilowego usprawniania oraz pedagoga specjalnego) oraz mgr. Ewy Kuleszy (psycholog i pedagoga specjalnego).

Pecs

PECS to skrót od angielskiej nazwy Picture Exchange Communication System, czyli metody porozumiewania się na zasadzie wymiany obrazków. Technika ta ułatwia komunikację z osobami ze spektrum autyzmu czy też innymi zaburzeniami rozwojowymi. Najpierw podopieczni uczą się wymieniać poszczególne obrazki na rzeczy lub czynności, o jakie proszą w danym momencie. Później budują proste zdania z czasownikiem "chcę", a następnie dodają do konstrukcji np. przymiotniki i przyimki. Potem odpowiadają również na pytanie "Co byś chciał/chciała?", aż w końcu przyswajają sobie także takie czasowniki, jak "widzę", "słyszę", "czuję" i nie tylko.

Terapia Logopedyczna

Nasze przedszkole specjalne prowadzi także profesjonalną terapię logopedyczną. Pozwala to kształcić u dzieci zdolności porozumiewania się z otoczeniem, zarówno przy pomocy słów, jak i w sposób niewerbalny. Wykonujemy z podopiecznymi szereg różnorodnych ćwiczeń o charakterze fonacyjnym, artykulacyjnym, oddechowym, słuchowym, leksykalnym i usprawniającym aparat mowy. Maluchy mogą w ten sposób udoskonalać swoje umiejętności komunikacyjne, dzięki czemu łatwiej im będzie funkcjonować w społeczeństwie.

Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny. Obejmuje on rejestrowanie, przewodzenie, opracowywanie i selekcjonowanie informacji zawartych w bodźcach płynących z wnętrza naszego organizmu i ze świata zewnętrznego. Finalnie staje się adekwatnym ich wykorzystaniem do celowego działania. Wszystkie te informacje dochodzą z naszych receptorów proprioceptywnych (informacje z naszego ciała), przedsionkowych (równowaga i koordynacja), dotykowych, wzrokowych, słuchowych, węchowych i smakowych. Poprawna analiza tych bodźców jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania w wielu zakresach. Jest niezbędna do prawidłowego poruszania się, prawidłowej postawy naszego ciała w spoczynku i ruchu, planowania motorycznego, koordynacji ogólnej i wzrokowo-ruchowej. Jest to proces odpowiadający również za nasze emocje, percepcję i uwagę, a także co jest bardzo istotne za prawidłowy przebieg uczenia się.

Fizjoterapia

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w naszym ośrodku w Warszawie to również dokładna diagnoza oraz przygotowanie programu fizjoterapii dostosowanego do potrzeb wybranego malucha. W celu zwiększenia efektywności terapii, nasi specjaliści łączą różne metody podczas pracy z dziećmi. Przywiązujemy dużą wagę do ciągłości rehabilitacji, a także do stałego edukowania rodziców oraz nauczycieli w kwestii fizjoprofilaktyki czy wyboru adekwatnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Korzystamy z metod, takich jak:

Terapia psychologiczna

Każdy przedszkolak objęty jest opieką psychologa dostosowaną do indywidualnych potrzeb. W naszej pracy skupiamy się na usprawnieniu komunikacji z otoczeniem oraz uczeniu samodzielności, wzmocnieniu społecznie akceptowanych zachowań oraz wygaszeniu tych nieadekwatnych. Wyznaczamy zadania, motywujemy do działania, wspieramy i modyfikujemy zachowanie. Zakres naszych działań obejmuje sfery: osobową, społeczną, poznawczą i emocjonalno-motywacyjną. Kładziemy nacisk na usprawnienie psychoruchowe, oddziaływujemy psychoedukacyjnie oraz przy pomocy terapii zajęciowej i treningu umiejętności społecznych. Dokonujemy okresowej oceny funkcjonowania naszych małych podopiecznych w oparciu o standaryzowane testy. I co najważniejsze: uczymy przez zabawę!

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna realizowana przez nasz ośrodek opiera się na prowadzeniu zajęć manualnych, intelektualnych oraz rozrywkowych, które zapewniają maluchowi maksymalny rozwój fizyczny i psychiczny. Nasi opiekunowie korzystają z wielu technik terapeutycznych, aby jak najlepiej służyć potrzebom dzieci. Prowadzą oni gry dydaktyczne i zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne oraz tematyczne. Podczas zajęć ruchowych wprowadzane są elementy rytmiki, a dodatkowo uczymy też maluchy czynności życiowych oraz szkolimy ich umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie.

Nasza kadra

Zatrudniamy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i potrafią im zapewnić świetną opiekę. Są to na przykład terapeuci behawioralni i pedagogiczni, psycholodzy oraz logopedzi. Co więcej, pracują u nas także profesjonalni fizjoterapeuci i muzykoterapeuta.

Przejdź do listy pracowników