Odbyte szkolenia 2018r.:

Styczeń 2018 r. „Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3 modułowy kurs bazowy” prowadzący: Anna Skierczyńska i Wojciech Sekta - terapeuci  BCBA
                          i superwizorzy- szkolenie dla specjalistów.

Luty 2018 r.     „Trening jedzenia - jak pomóc dzieciom prezentującym wybiórczość pokarmową oraz inne trudności z karmieniem” prowadząca Katarzyna Bąbik. 
                         Odbyły się dwa szkolenia: dla rodziców i specjalistów.

Luty 2018 r.    „Jak pomagać dziecku w byciu grzecznym” prowadzący: Anna Skierczyńska i Wojciech Sekta - szkolenie dla rodziców.

Luty 2018 r.   „Trening umiejętności społecznych” prowadząca: Ewa Łukowska - szkolenie dla specjalistów.

Kwiecień 2018 r.. „Od dźwięków języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem” - prowadząca: Marta Sierocka -Rogala - szkolenie dla specjalistów.
Stawiamy na ciągłe doskonalenie się naszej kadry oraz aktywnie wspieramy rozwój rodziców Naszych podopiecznych. Organizujemy szkolenia, zapraszamy specjalistów jak również uczestniczymy w kursach poza placówką. Zachęcamy do sprawdzania informacji o pojawiających się szkoleniach.