Adres do korespondencji:
Specjalne Przedszkole TPD im. Sue Ryder
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa
NIP 952-21-19-851
NR KONTA: 59 1020 1127 0000 1302 0212 4162

Telefon:
tel.: 22  812-49-56 
e-mail: przedszkole@helenow.pl;Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa
NIP 952-20-37-567
NR KONTA:  15 1020 1127 0000 1402 0137 6938

sekretariat CREiO TPD "Helenów"
tel.: 22 812 10 18 
e-mail: sekretariat@helenow.pl