1. Przede wszystkim rodzice/opiekunowie prawni powinni uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględniające stopień niepełnosprawności dziecka wraz z zaleceniami jakie należy zastosować wobec dziecka, ze wskazaniem na zajęcia grupowe w warunkach przedszkola specjalnego.

    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można uzyskać w Rejonowych Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych.


  2. Po uzyskaniu stosownego orzeczenia prosimy o kontakt z przedszkolem celem dokładnego zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki.
  3. Następnie rodzice/opiekunowie prawni powinni wypełnić "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola" i złożyć ją w okresie rekrutacji lub, po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, w innym terminie.
  4. Komisja rekrutacyjna zbiera się na przełomie marca i kwietnia decydując o przyjęciu dzieci do przedszkola specjalnego. Listy dzieci przyjętych do naszego przedszkola będą dostępne w placówce po zakończeniu rekrutacji.

    Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola specjalnego - pobierz

    Oświadczenie rodziców/opiekunów - pobierz

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO