Przedszkole specjalne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Lady Sue Ryder Warszawa


Terapeutyczne przedszkole specjalne jest częścią Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" położonego w malowniczej otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Ta nowoczesna placówka powstała w 2012 roku po to, aby zapewnić opiekę dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Przyjmujemy dzieci już 2,5 roczne.

Specjalne przedszkole terapeutyczne

Nasze specjalne przedszkole terapeutyczne w Warszawie jest kameralną placówką, w pełni dostosowaną do dzieci z niepełnosprawnością. Stawiamy na kompleksową opiekę, komfort i bezpieczeństwo Naszych podopiecznych, wspomagając proces terapii i rehabilitacji. Każdy dzień dokładnie planujemy, aby pobyt w naszym ośrodku był wykorzystany możliwie jak najlepiej. Wykwalifikowana kadra pedagogów, logopedów, psychologów i fizjoterapeutów czuwa nad rozwojem naszych podopiecznych. Każde dziecko ma tworzony indywidualny plan terapii. W naszej pracy wykorzystujemy zasady Stosowanej Analizy Zachowania.

Zajęcia rehabilitacyjne na terenie przedszkola są realizowane nie tylko przez samo przedszkole, ale również przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dzięki temu rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych jest bardziej kompleksowa.

Edukacja

Zajęcia edukacyjne są dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Bazują na stymulacji sensorycznej poprzez zajęcia plastyczne, ruchowe czy muzykoterapię. Nasi nauczyciele dbają, by nauka oparta była na doświadczaniu i indywidualnych zainteresowaniach dziecka, co sprzyja lepszemu i szybszemu rozwojowi.

Terapia

Nasze terapeutyczne przedszkole specjalne w Warszawie zapewnia dzieciom indywidualną opiekę psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Wiodącą metodą jest terapia behawioralna. W celu nauczenia dzieci komunikacji, stosujemy technikę PECS (Picture Exchange Communication System). Ważne jest dla Nas, by wzmacniać poczucie własnej wartości naszych podopiecznych. Wspieramy ich w nawiązywaniu relacji z innymi. Stawiamy na rozwój samodzielności oraz komunikacji jako podstawy do funkcjonowania w środowisku.

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

Ruchowa rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych prowadzona jest w oparciu o kompleksową diagnozę i indywidualny program terapii. Podopieczni naszego przedszkola specjalnego mają możliwość korzystać z następujących metod i form rehabilitacji: NDT - Bobath, PNF, Neuromobilizacja, integracja sensoryczna, hipoterapia. Fizjoterapeuci łączą metody i wykorzystują je w pracy z dziećmi, a terapia ma przygotować do jak najlepszego funkcjonowania oraz zwiększenia poczucia własnej wartości.

Współpraca z rodzicami

Rodzice to ważni członkowie zespołu wspierającego dziecko. Dzięki temu, że jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie, możemy wspólnie pracować nad wszechstronnym rozwojem naszych podopiecznych. Prowadzimy konsultacje z rodzicami, na których omawiamy plan terapii, postępy dziecka, zaobserwowane zachowania. Przekazujemy wskazówki jak pracować z dzieckiem w domu. Organizujemy szkolenia dla rodziców, na których uczą się podstaw terapii behawioralnej, strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, rozwijaniu umiejętności jedzenia.

Szkolenia

W naszym terapeutycznym przedszkolu specjalnym stawiamy na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych (Naszej) kadry. Jesteśmy organizatorem kursów, a także zapraszamy renomowanych ekspertów i bierzemy udział w szkoleniach odbywających się poza naszą placówką. Prowadzimy ciągłą współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej, a zatrudniani przez nas nauczyciele stają się certyfikowanymi analitykami zachowania (BCBA) i terapeutami behawioralnymi (PLTB). Nasi terapeuci ukończyli również szkolenia (między innymi): Autyzm - jak to zdiagnozować, diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwoju, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, ocena umiejętności i planowania terapii w oparciu o VB-mapp, Trening Umiejętności Społecznych, terapia ręki, Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji (organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej), Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji (PSTB), Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania (PSTB), Techniki SAZ w pracy z grupą (PSTB), wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji, metoda komunikacji PECS (Picture Exchange Communication System), behawioralna analiza języka w intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju, podstawy karmienia terapeutycznego, praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową.

W naszej placówce prowadzimy praktyki dla przyszłych pedagogów specjalnych, psychologów, rehabilitantów i innych terapeutów.

Zachęcamy do odwiedzenia Naszego przedszkola specjalnego mieszczącego się na ul. Hafciarskiej 80/86 w Warszawie – Międzylesiu.